Gratis tips og inspirasjon til å skape deg et liv med mening.

Hjelp, jeg er blitt pensjonist!
med Ingen kommentarer

Det har tatt et par år å bli vant til det. Pensjonist! Jeg mottar pensjon og MÅ ikke jobbe lenger. Hvem eller hva er jeg da? Hva er min status? I egne øyne og i andres? Tidligere var jeg forskningssjef, ektefelle og dobbeltarbeidende mamma. Nå har jeg ikke noen av … Les mer

Coachingsamtalen
med Ingen kommentarer

«A coaching conversation is a conversation like no other» sier Dr. Michael Hall som er guruen til oss Meta-Coacher. Coachingsamtalen går til kjernen av saken og den er ofte utfordrende. Klienten skal bli bevisst på egne overbevisninger, tanker og vaner som trenger å forandres fordi de hindrer klienten fra å nå målet.

Referanser