Personalia

Navn: Eva Birgitta Vikström
Adr.: Ovenbakken 12B, 1361 Østerås
Tlf.: +47 917 59 250 (mobil)
Født: 1946
Sivilstand: Enke
Familie: To voksne barn, tre voksne bonusbarn, en katt
Statsborger: Svensk

Utdannelser og kurs

Coaching

 • Certified Quantum Leap Business Coach 2017, Teamcoach
 • Coaching Mastery, ACMC Meta-Coach Bootcamp: Deltager 2011 og 2014, Teamleder 2015 og 2016
 • Coaching Genius eller Accessing Personal Genius, CoachTeam 2007, Matrix Management 2014
 • NLP Coach Master, NLP Centeret 2007
 • Paradigm Academy Seminarer : «Powerful Presentations» 2004, «New Code NLP» 2004, New Code NLP» med John Grinder i 2005
 • Anthony Robbins seminar i London 2004: «Unleash the Power within «
 • NLP Life coach og Master Practioner, nov. 2003 – mars 2004
 • NLP Practioner aug. 2003 – okt. 2003

Ledelse

 • Samspill og Ledelse, 10 vektall, BIs Master of Management-program,1998-1999
 • Strategisk personalledelse, 10 vektall, BIs Master of Management-program,1996-1997

Ingeniør- og forskerutdanning

 • Teknisk Licentiatexamen (~Dr.ing), cellulosateknik, KTH, Stockholm 1985
 • Civilingenjörsexamen, kemisk apparatteknik, KTH, Stockholm 1969

Praksis

2016 – Seniorcoachen
2009-2015 Bedriftslosene; et samarbeid mellom Green Light Birgitta Vikström og Kulturavdelinegn Dagny Mikkelsby.

Kurs og foredrag om møteledelse

2004 –  Eget firma, Green Light Birgitta Vikström, innen coaching, kurs og personlig utvikling.
1998-2004:  

Norske Skogindustrier, Norske Skog Research, (avdelingssjef) Manager Process Chemistry

Sjef for 5-6 personer.
Ansvarlig for: Kontakt med kundene dvs. Norske Skogs fabrikker, vitenskapelig/teknisk kvalitet i egen avdeling og for veiledning av forskning ved universitet og høgskoler som Norske Skog støtter, personal og økonomi.

1991-1998:  PFI (Papirindustriens forskningsinstitutt), Avd. for Masse, forskningssjef.

Sjef for 5-10 personer: vitenskapelig-, personal- og økonomi-ansvarlig.
Hadde oppgaver vedr. organisasjonsutvikling, utarbeidet strategi for forskning og utvikling i PFI og mal for medarbeidersamtaler.

1988-1991:  ÅF-IPK (Industrins Processkonsult), Sektionen för Miljöutredningar, prosjektleder
1969-1988: STFI (Svenska Träforskningsinstitutet), Avd. för Massateknik: Forsker, prosjektleder, forskningsleder/gruppeleder

Verv og engasjement

Meta-Coach Foundation
Regional Director for Meta-Coach Foundation Norway 2016-

Kvinner i Business (tidligere Kvinnenettverket i Bærum)
Styremedlem 2004-2007, Regnskapsfører 2008-2012,
Leder for «Bli Proff-programmet» 2008—2016

Den Norske CoachForening DNCF
Styremedlem 2009-2012