Velkommen til foredrag med SeniorCoachen Birgitta Vikström

Er du medlem av en forening eller tenker at du og dine venner kan ha nytte av et av foredragene min? Send inn en forespørsel! I tillegg til foredragskostnaden kommer det et pluss for reisegodtgjørelse etter statens satser.