Foredraget er for deg som står ved et veiskille i livet.

Et veiskille der du trenger å gjøre noen nye valg for å få et bedre liv.

Det kan være en eksistensiell krise, der du skjønner at slik kan du bare ikke fortsette. Eller det kan være på grunn av ytre faktorer som skilsmisse, at du har mistet din ektefelle, at du mistet jobben eller fått nedsatt funksjonsevne.

Foredraget gir råd og inspirasjon til hvordan du kan skape deg et godt og meningsfullt liv som er i tråd med dine verdier. Et liv der du tar vare på deg selv og dine nærmeste og får brukt ditt potensiale fullt ut.

Forespørsel om foredrag

Du kan bestille eller komme med spørsmål her, benytt kontaktskjemaet.