SeniorCoachen tilbyr ulike former for coaching og kartleggingssamtale, dessuten ulike foredrag og kurs.