Hva er det som er bra med Coronakrisen?

med Ingen kommentarer
Frivillig karantene i skogen
Frivillig karantene i skogen.

Det skrives så mye i alle media om Coronakrisen, mye som vekker uro og frykt. Min intensjon her er å fremsnakke det som er positivt, sett fra mitt perspektiv.

Coronaviruset snur opp ned på hverdagen vår. Vi kan ikke lenger gjøre alt som vi pleier å gjøre. Vi må i stor grad holde oss for oss selv, for å unngå å få eller spre smitte. Det gjør at vi får mer tid til å kjenne etter og reflektere over hva som virkelig er viktig.

Har du som jeg lagt merke til hvor viktig telefonsamtalene med familie og nære venner er blitt? Og hvor trist det er at vi ikke kan treffes og omgåes som vi pleier. Jeg er så enig med Per Fugelli at når alt kommer til alt så er det viktigst å ta vare på «flokken».

Jeg er så glad for godt utbygget bredbånd slik at vi lett kan holde kontakten med både nære og fjerne venner.

Akkurat nå fikk jeg avlyst oppfølgingstimer hos lege og siden det ikke handler om akutt sykdom er jeg takknemlig for at helsevesenet prioriterer de som virkelig trenger det. Det skulle bare mangle!

Og føler du som jeg takknemlighet for å bo i et land med god råd og politikere som samarbeider og gjør alt de kan for å minimere de økonomiske konsekvensene av krisen? For egen del er jeg er glad for at min pensjon kommer inn på kontoen hver måned og jeg fortsetter å ha tillit til at det skjer.

Jeg føler takknemlighet for at vi har allemannsrett og en turkultur som gjør at vi kan nyte fine turer i nærområdet der vi bor.

En sånn krise som det her gir oss anledning til å stoppe opp og tenke på hvor bra vi (til vanlig) har det i dette landet, hvor bortskjemte vi er blitt og hvordan vi har tatt alle goder for gitt. Det tror jeg er nyttig og at det kan føre noe godt med seg på sikt. «Nøden er oppfinnsomhetens mor» sa alltid min far.

Jeg er nysgjerrig på hvilke oppfinnelser som vil komme ut av denne krisen…

Legg igjen en kommentar