Kvinne som drømmer om å gi ut en bok

Kvinne ca 60 | Forfatterspire |

Takk for din støtte og oppmuntring under arbeidet med boken.