Ikigai

med Ingen kommentarer

«Vi føler oss som resirkulerte tenåringer og har det så fint som pensjonister»

sa en nyslått pensjonist til meg etter mitt foredrag i Kongsvinger sist torsdag.

Hele mannen strålte av pågangsmot og fremtidstro og viste til sin hustru som satt lenger bak i lokalet.

Foredraget heter «Hva skal jeg bli når jeg blir stor?». Det handler om selvrealisering for seniorer. Og et av temaene jeg tar opp er «ikigai», et japansk begrep som betyr «meningen med å finnes».

På øya Okinawa i Japan er det uvanlig mange mennesker som lever til de blir over 100 år. Øya tilhører en av de såkalte «blå sonene» i verden. I disse blå sonene lever 20 per 10 000 innbyggere til de blir over 100 år mot 1,6 i Norge.

Om vi holder oss til øya Okinawa så er grunnen til at de lever så lenge fordi:

  • deres diett er til stor del plantebasert. Fermentert mat og drikke er en del av kostholdet. De spiser lite kjøtt og drikker litt risvin.
  • de er fysisk aktive hele livet, driver med hagebruk
  • de har godt sosialt fellesskap, familien er viktig og de eldre har høy status i samfunnet
  • og ikke minst ikigai – de har funnet noe som gir dem mening i livet, slik at de også som pensjonister har en god grunn til å stå opp om morgenen og de bruker sin tid på aktiviteter som er meningsfulle og høyner livskvaliteten.

Her i Skandinavia har vi kanskje ikke riktig de samme forutsetningene som på øya Okinawa for å leve et langt liv. Jeg tror for eksempel at genene også har betydning. Allikevel er det flere av faktorene som vi kan prøve å etterligne, som det å finne vår ikigai.

Hvordan skal du finne din ikigai, eller meningen i ditt liv?

Jo, ved å stille deg følgende fire spørsmål:

1) Hva er det du elsker å gjøre?

Det høres kanskje ut som et enkelt spørsmål. Men dette spørsmålet er det vanskeligste å svare på av de fire. Hva er din pasjon?

Når folk velger yrke tenker de kanskje ikke så mye på hva de brenner for, men på hva som kan gi dem en karriere som de kan tjene penger på.

Det kan bli litt lettere å svare på det første spørsmålet i kombinasjon med det andre spørsmålet.

2) Hva er du bra på?

Her skal det ikke handle om et yrke, men om en handling. Din ikigai skal ikke være å være lege eller jurist. Derimot kan det være å hjelpe, skape, inspirere og motivere, undervise, skrive, synge eller å spille og så videre.

For å finne din ikigai kan du begynne i det små, prioritere det du er bra på og liker å gjøre, eksperimentere og gjøre ting som hjelper deg å kjenne større mening og gjør det til en liten del av din hverdag.

Min ikigai er å inspirere og motivere mennesker til å leve et mer meningsfylt liv.

3) Hva trenger verden?

– Dette er viktig innen ikigai. Etter at du har kommet på hva du er bra på skal du tenke på hvordan det kan påvirke verden eller det samfunnet du lever i og hvordan det kan være til nytte for andre. Kan du f.eks. spille et instrument og glede andre med ditt spill, så kan jo det ha stor betydning for samfunnet.

Dersom jeg kan inspirere pensjonister til å ta bevisste valg om hvordan de skal leve sine liv, så kan det medføre at de blir gladere og mindre syke og en mindre belastning for samfunnet.

4) Hva kan du få belønning og anerkjennelse for?

Som pensjonist trenger du kanskje ikke å forsørge deg på din ikigai, men anerkjennelse trenger du uansett. Både fra deg selv og andre. Så tenk etter, hva ville du bli stolt av å gjøre og få til. Om det du gjør er til nytte for andre mennesker og for samfunnet så vil du jo få anerkjennelse for det.

Du har funnet din ikigai når du selv føler deg fornøyd når du gjør ting, fordi du elsker det og er bra på det og det er gunstig både for deg selv og for omverden.

Hvordan finne ikigai

Kilde Ikigai: Artikkel i Dagens Nyheter 27.01.2019 (abonnement). Kilde Blå soner: Sunnhetsbladet, The Blue Zones – Leve lenge og godt


Om du trenger en samtalepartner eller synes det er vanskelig å komme i gang på egenhånd?

Legg igjen en kommentar